Тези термини и условия описват правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Ред Ривър България ЕООД.

С достъпа до този сайт приемаме, че приемате тези условия в пълен размер. Не продължавайте да използвате уеб сайта на Ред Ривър България ЕООД, ако не приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, известие за декларации за поверителност и отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: "Клиент", "Вие" и "Ваш" се отнася до вас, лицето, което е осъществило достъп до този уеб сайт и приема Общите условия на компанията. "Дружеството", "Ние", "Ние", "Наш" и "Ние", се отнася до нашата компания. "Партия", "Страните" или "Ние" се отнася както до Клиента, така и до нас, или до Клиента, или до нас. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и отчитането на плащанията, необходими за извършване на процеса на нашата помощ на Клиента по най-подходящия начин, било то чрез официални срещи с определена продължителност или по друг начин, с изрична цел да се отговори на Необходимост на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на Компанията в съответствие с и подчинени на преобладаващото законодателство на България. Всяко използване на горепосочената терминология или други думи в единствено число, множествено число, капитализация и / или той / тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Бисквитки
Използваме използването на "бисквитки". Чрез използването на уеб сайта на Ред Ривър България ЕООД вие давате съгласието си за използването на "бисквитки" в съответствие с политиката за поверителност на Ред Ривър България ЕООД. Повечето от съвременните интерактивни уеб сайтове използват "бисквитки", за да ни позволят да извличаме информация за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да се даде възможност за функционалност на тази област и лекота на използване за тези, които посещават. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват "бисквитки".

Разрешително
Освен ако не е посочено друго, Ред Ривър България ЕООД и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали на Ред Ривър България ЕООД. Всички права върху интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или да отпечатвате страници от http://www.redriver.bg за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, определени в тези условия.

Не трябва:

 • Публикувайте материали от http://www.redriver.bg
 • Предлагайте, под наем или подлицензирайте материали от http://www.redriver.bg
 • Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материали от http://www.redriver.bg
 • Преразпределение на съдържанието от "RED RIVER BULGARIA" ЕООД (освен ако не е направено конкретно съдържание за преразпределение).

Хипервръзка към съдържанието ни
Следните организации могат да се свързват с нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Онлайн дистрибуторите на директории, когато ни изброяват в директорията, могат да се свързват с нашия уеб сайт по същия начин, както хиперлинк към уеб сайтовете на други изброени бизнеси; и
 • Системно акредитирани предприятия, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни молове и фондове за благотворително събиране на средства, които може да не са хипервръзки към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация от уеб сайта, стига връзката:
а) по никакъв начин не е подвеждащо;
б) не погрешно включва спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги;
в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разгледаме и одобрим по свое усмотрение други заявки за връзка от следните типове организации:

 • общоизвестни източници на информация за потребителите и / или бизнеса, като например търговските палати, американската асоциация на автомобилите, AARP и Съюза на потребителите;
 • сайтове на общността на dot.com;
 • сдружения или други групи, представляващи благотворителни организации, включително благотворителни организации,
 • онлайн дистрибутори на директории;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са бизнеса;
 • образователни институции и търговски асоциации.


Ще одобрим заявки за връзка от тези организации, ако установим, че:
а) връзката не би се отразила неблагоприятно върху нас или върху нашите акредитирани бизнеси (например не могат да се свързват търговски асоциации или други организации, представляващи присъщи подозрителни видове бизнес, като например възможности за работа в дома);
б) организацията не разполага с незадоволителни записи при нас;
в) ползата за нас от видимостта, свързана с хипервръзката, надвишава липсата на;
г) когато връзката е в контекста на общата информация за ресурсите или съвместима е с редакционното съдържание в бюлетин или подобен продукт, който подпомага мисията на организацията.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация от уеб сайта, стига връзката:
а) по никакъв начин не е подвеждащо;
б) не погрешно включва спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и продукти или услуги;
в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе и имате интерес да се свържете с нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на terms@redriver.bg. Моля, включете името си, името на организацията, информацията за връзка (например телефонен номер и / или адрес на електронна поща), както и URL адреса на вашия сайт, списък на URL адресите, от които възнамерявате да се свържете с нашия уеб сайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които искате да се свържете. Оставете 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уеб сайт, както следва:

 • Чрез използването на нашето фирмено име;
 • Чрез използването на универсален ресурсен локатор (уеб адрес), към който е свързан;
 • Чрез използването на каквото и да е друго описание на нашия уеб сайт или материал, свързан с това, има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Не се разрешава използването на логото на Ред Ривър България ЕООД или друго произведение на изкуството за свързване на липсващо лицензионно споразумение за търговска марка.

Вътрешни рамки (АйФрейм)
Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение не е възможно да създавате рамки около нашите уеб страници или да използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалната презентация или външния вид на нашия уеб сайт.

Запазване на правата
Ние си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или някаква конкретна връзка към нашия уеб сайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уеб сайт при такава молба. Също така си запазваме правото да изменяме настоящите Общи условия и правилата за свързване по всяко време. Като продължавате да се свързвате с нашия уеб сайт, вие се съгласявате да сте обвързани и спазвате тези условия за свързване.

Премахване на връзките от нашия уебсайт
Ако по някаква причина откриете някаква връзка на нашия уеб сайт или свързан уеб сайт, можете да се свържете с нас за това. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но няма да имаме задължение да го правим или да отговаряме директно на вас. Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията в този сайт е правилна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че сайтът ще остане на разположение или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

Отговорност за съдържанието
Ние няма да носим отговорност или отговорност за съдържанието, което се появява на вашия уеб сайт. Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни защитавате срещу всички искове, произтичащи от или основаващи се на Вашия уебсайт. Никакви връзки не могат да се появяват на която и да е страница на вашия уеб сайт или във всеки контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да бъдат тълкувани като клеветнически, неприлични или наказателни, или които нарушават, иначе нарушават, или се застъпват за нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Опровержение
В максималната степен, разрешена от приложимото право, изключваме всички декларации, гаранции и условия, отнасящи се до нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, каквито и да е гаранции, залегнали в закона за задоволително качество, годност за употреба и / или използването на разумна грижа и умения). Нищо в този отказ от отговорност: ще ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност; ограничаваме или изключваме нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне; да ограничите никое от нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или изключите някоя от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени от приложимото законодателство.
Ограниченията и изключенията от отговорност, посочени в този раздел и на друго място в този отказ от отговорност:
а) са предмет на предходния параграф;
(б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност или във връзка с предмета на този отказ от отговорност, включително задълженията, произтичащи от договора, в правонарушение (включително небрежност) и за нарушение на законоустановеното задължение.
До степента, в която уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

Информация за кредит и връзка
"РЕД РИВЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД се намира на адрес:
Ул. "Коево" № 3 Офис 1, Варна
Варна - 9000, България
имейл: terms@redriver.bg

Ако имате въпроси относно някой от нашите условия, моля, свържете се с нас.