Нашите Услуги

В Red River България държим на контрола при всеки етап от процеса – дългогодишният ни опит в България и Източна Европа доказа, че без контрол резултатите невинаги са достатъчно удовлетворяващи за висококласните компании.

Ние сме много повече от обикновен търговец, тъй като добавяме стойност, участвайки пряко във всеки етап – от прегледа на готовата продукция, през товаренето ѝ за транспортиране, до инспектирането на крайния продукт. Така осигуряваме допълнителна защита за контрагентите в цялата организация на веригата за доставки.

С нашата оптимизирана организация, изградена от професионалисти в офиса ни във Варна, ние сме в състояние да изпълним и контролираме следните последователни стъпки за нашите клиенти:

 • Обзор на българските земеделски площи и производители, което води до актуални пазарни отчети, както и специфична обратна връзка, необходима за маркетинг, оптимизиране на процесите и увеличаване на продажбите.
 • Инспекции и одити на силозите.
 • Проверки на продуктите, пристигащи от производителите в силозите.
 • Проверка на условията за съхранение в силозите.
 • Оперативни проверки (тестване, планиране, безопасност на храните и т.н.).
 • Контрол и одит на процеса.
 • Верификация на готовите продукти.
 • Инспекции и одити на складовите помещения (рискове, контрол на вредителите и т.н.).
 • Инспекции на процесите товарене и разтоварване на камиони и контейнери.
 • Контрол на опаковъчните материали при приемане.
 • Контрол на вътрешния транспорт, осъществяващ доставките (повреди, замърсяване и т.н.)
 • Организиране на навременни и сигурни превози до крайните дестинации.
 • Изготвяне и изпращане на нужната документация и сертификати.

 

В допълнение към това, ние организираме, координираме и контролираме с външен инспектор:

 • Тестване на партиди и верификация на готовата продукция.
 • Тестване на опаковъчните материали за опасни вещества.

 

Red River България е компания, която прави много повече от това, което другите търговци предлагат и правят. Ние осъществяваме възможно най-добрия качествен контрол, за да гарантираме абсолютна сигурност на доставките и да елиминираме всички рискове.

Крайната ни цел е да бъде доставен качествен продукт с ненарушена цялост – точно както се очаква и както е договорено.