Често задавани въпроси

В: Какви услуги предлагате?
О: Ред Ривър България предлага търговия със селскостопанска продукция - продукти, които се използват като суровини в хранително-вкусовата промишленост. Не предлагаме външни услуги като производство и пакетиране.


В: Аз съм продавач – какво мога да очаквам от Ред Ривър България?
О: Като продавач, вие може да разчитате на Ред Ривър България за закупуване, товарене, транспорт, съхранение на продуктите, които продавате.


В: Аз съм купувач – какво мога да очаквам от Ред Ривър България?
О: Като купувач, вие може да разчитате на Red River Bulgaria за оперативен контрол, тестване и сертифициране на продуктите, транспорт и доставка на продуктите, които купувате.


В: Как Ред Ривър България гарантира качеството на продуктите, с които търгува?
О: Всички продукти, които купуваме и продаваме, се тестват и сертифицират от независима лаборатория – SGS България.
SGS България гарантира, че всичко, което са тествали, отговаря на данните, обявени от производителя. Едва тогава се пристъпва към сключване на сделка.


В: Какво е минималното количество продукция, с което търгува Ред Ривър България?
О: Сделките се сключват на база пълни контейнери (FCL) или пълни камиони (FTL).


В: Какво включват обявените цени на Ред Ривър България?
О: Цените на Ред Ривър България са за пакетна услуга – включват продукт, опробване и сертифициране, пълно документно окомплектоване, съхранение, товарене и доставка до клиента.

При продажба цената е НАТОВАРЕНО ОТ място и директно отразява качествените показатели на продавания продукт.

При покупка цената е ДОСТАВЕНО ДО място и директно отразява качествените показатели на купувания продукт.