Профил на Ред Ривър България

Ред Ривър България ЕООД
9027 Варна, България
ул. Коево 3, ет. 3, офис 1

Тел: +359 52 500 988
https://www.redriver.bg
Email: info@redriver.bg

 


Ред Ривър България е 100% собственост на холандския холдинг АКОМО, който е с над 140 години история и опит.

Главният ни офис е във Варна, България – избран така, че да е близо до двете големи български пристанища (Варна и Бургас), да разполага с големи складови площи и да предлага логистична обезпеченост. Имаме още 78 офиса в различни държави по света – за удобство и улеснение на клиентите и партньорите ни.

Компанията Ред Ривър България търгува със селскостопанска продукция, и по-специално с продукти, които се използват като суровини в хранително-вкусовата промишленост. Работим както с продавачи, така и с купувачи. Купуваме продукция основно от България, Молдова, Румъния, Украйна и Македония. Във всички останали страни продаваме.

Цените на Ред Ривър България са за пакетна услуга. Ако сте продавач, може да разчитате на нас за закупиване, товарене, транспорт, съхранение на продуктите, които продавате. Ако сте купувач, ние ще ви осигурим оперативен контрол, тестване и сертифициране на продуктите, транспорт и доставка на продуктите, които купувате. При продажба цената е НАТОВАРЕНО ОТ място и директно отразява качествените показатели на продавания продукт. При покупка цената е ДОСТАВЕНО ДО място и директно отразява качествените показатели на купувания продукт.Сделките се сключват на база пълни контейнери (FCL) или пълни камиони (FTL). Всички продукти, които купуваме и продаваме, се тестват и сертифицират от независима лаборатория – SGS България, която гарантира, че всичко, което е тествано, отговаря на данните, обявени от производителя.

Red River Bulgaria печели време и намалява рисковете за своите клиенти. Може да ни се доверите!

Red River-Van Eck

Red River-Van Eck

Red River-Van Eck specialises in supplying a select group of products to the confection, spice and bakery industry. 

http://www.rr-ve.com

SIGCO Warenhandel

SIGCO Warenhandel

SIGCO Warenhandel provides a broad range of edible seeds such as poppy seeds, sunflower seeds, sesame seeds and pumpkin seeds.

http://www.sigco.de

Red River Commodities

Red River Commodities

Red River Commodities specialises mainly in confectionary sunflower seeds, both in-shells and kernels, for the snack industry and retail.

http://www.redriv.com

Red River Global Ingredients

Red River Global Ingredients

Red River Global Ingredients is a trading company with expertise in Specialty products within the Grain, Seed and Pulse industries.

http://www.redrivglobal.com

Catz International

Catz International

Catz is a leading trading house with a long and successful history supplying spices, nuts, coconut products and dried fruit.

http://www.catz.nl

Delinuts

Delinuts

Delinuts is not just the ultimate specialist in nuts but also in dried fruit and rice crackers.

http://www.delinuts.nl

King Nuts & Raaphorst

King Nuts & Raaphorst

King Nuts & Raaphorst is an established name in the world of nuts, dried fruit, rice crackers and superfoods.

http://www.kingnuts-raaphorst.com

Tovano

Tovano

Tovano is specialised in shelled and unshelled nuts, dried fruits, seeds, chocolate, rice crackers and snack products.

http://www.tovano.nl

Van Rees Group

Van Rees Group

Van Rees Group is one of the largest cross-border tea traders in the world. It acts as an international supplier and processor of tea.

http://www.vanrees.com